Osobe iz BiH u mračnim međunarodnim kanalima dječije pornografije i pedofilije

Rastom popularnosti društvenih mreža i razvojem tehnologija, ali i drugih oblika komuniciranja na internetu, kontinuirano raste i mreža onih koji traže razne kanale kako bi zloupotrijebili online prostor.

Naša država se, prema riječima inspektora Federalne uprave policije, definitivno ne razlikuje od ostatka svijeta. Internet predatori vrebaju i “love” lakovjernu i needukovanu djecu putem društvenih mreža.

Apeli roditeljima za nadzor nad djecom pri korištenju interneta, a posebno društvenih mreža, često se olako shvataju, što predstavlja odličan teren za sve one koji žele doći u posjed fotografija maloljetnih osoba te takav sadržaj pohranjivati na računarima ili ga razmjenjivati s drugim.

U svakodnevnoj borbi s dječijom pornografijom i pedofilima na internet mrežama su pripadnici posebnog odsjeka Federalne uprave policije koji budno prate potencijalne prijestupnike u BiH sa ciljem osujećivanja njihovih namjera u samim začecima jer, kako ističu, kada slučaj dođe do policije tada je već kasno.

Na samom početku razgovora s inspektorima Odsjeka za borbu protiv kompjuterskog kriminala saznajemo da Federalna uprava policije ima saradnju s Interpolom i Europolom te da i na taj način dolaze do podataka ako je u nekoj zemlji Evrope i svijeta neko iz BiH učestvovao u razmjeni podataka i fotografija dječije pornografije.

Iskorištavanje dječije lakovjernosti

“Na različite načine dolazimo do saznanja da se desilo krivično djelo. Nekada dođu roditelji ili oštećeni ili neko ko ima saznanja o krivičnom djelju. Obično je problem što je oštećeni u jednoj državi, osumnjičeni u drugoj, a elektronski dokazi mogu biti u trećoj. Ali, borimo se i mislimo da imamo određene rezultate”, rekao je inspektor Nedžad Ćatić.

Službenici FUP-a ističu da, kao i svako krivično djelo, što se više istražuje tako skoči i statistika.

Na pitanje gdje “internet predatori” pronalaze žrtve dobijamo odgovor da je to najčešće putem društvenih mreža.

“Djeca su lakovjerna i često bez roditeljskog nadzora. Fotografije i videomaterijali se između počinitelja krivičnih djela razmjenjuju drugim kanalima. To su posebne mreže, kriptovane, sa ciljem sakrivanja. Nije to jednostavno pronaći kao što se misli, jer takve fotografije ne možete pronaći na nekom Facebook profilu”, kazao je Ćatić.

Inspektor Saša Petrović ističe da, iako nekada nije riječ o organizovanom kriminalu, počinitelji ne djeluju sami.

“Postoji ponuda i potražnja foto i videomaterijala. To je jedan cijeli krug i biznis u svijetu gdje se vrte milioni. Nove fotografije i videosnimci su veoma cijenjeni. Veliki dio fotografija koje kruže su već poznate i viđene fotografije. Bit je imati nešto novo. BiH se ne razlikuje od ostalih zemalja u Evropi i svijetu”, dodao je Petrović.

U FUP-u ističu da su zabilježeni različiti modusi trgovanja tim materijalima.

Inspektor Robert Cvrtak kaže da u BiH postoji šest istražitelja koji imaju direktan pristup Interpolovoj bazi gdje se može saznati da li su pronađene fotografije već negdje korištene, naprimjer u Portugalu u međunarodnoj bazi.

“Sve je to sa ciljem sprečavanja i identifikacije gdje je nastala fotografija krajnje oštećenog. BiH ima pristup, a policijske agencije imaju istražitelje za pristup. I mi imamo obavezu ubacivati materijal koje pronađemo kako bi ih policija neke druge države mogla koristiti”.

Službenici FUP-a naglašavaju da je saradnja policijskih agencija u cijeloj BiH po ovom pitanju izvrsna.

Društvene mreže teren za “lov

“Problem je kada je slučaj van granica BiH, onda postoje procedure koje usporavaju slučaj”, govori inspektor Ćatić.

Inspektor Cvrtak kaže da je globalizacija donijela veliku izloženost ljudi u online komunikacijama, a da ljudi nisu dovoljno obrazovani o njoj.

“To je najveći problem. Pedofili love u BiH preko društvenih mreža. Odgovornost je na roditeljima i obrazovnom sistemu u smislu toga da su najbliži da komuniciraju s djecom. Djeca su izložena, a oni ne mogu percipirati kolika je opasnost. Djeca naivno vjeruju da je tamo stvarno neko ko s njima komunicira”.

Inspektori su se prisjetili jednog slučaja na kojem su radili, gdje je informisanost djeteta o dječijoj pornografiji i pedofiliji odigrala ključnu ulogu.

“Nakon što je primilo određenu poruku dijete je odmah otišlo roditeljima i pokazalo fotografiju. Radilo se o fotografiji muškog spolnog organa. Da dijete nije bilo upućeno i obrazovano, ko zna šta bi bilo”, priča inspektor koji dodaje da roditelji trebaju obratiti pažnju na sve aplikacije koje djeca koriste poput Facebooka, Instagrama, Vibera i Whatsappa.

“Na roditeljima je da izgrade dobar odnos sa svojim djetetom. Pitanje je ima li roditelj dovoljno vremena danas da edukuje svoje dijete. Dijete ne bi trebalo bez nadzora roditelja imati Facebook profil ili otići u svoju sobu i provesti 12 sati za računarom, a da niko ne zna šta radi”, smatra inspektor Ćatić.

On ističe da se radi o socijalnom inžinjeringu, jer se koriste dječija slabost i neiskustvo.

“Dijete se uvlači u priču, malo po malo, i na kraju može doći do snimaka i često počinje ucjenjivanje te susret uživo. Tu nema kraja, jer kada se to pojavi na internetu, niko ga ne može više skinuti”.

Tokom razgovora inspektori nam spominju slučaj koji su nedavno riješili, kada je jedan počinitelj na vrijeme osujećen u svojim namjerama. On se u BiH obučavao kako da pristupi djeci.

“Na vrijeme smo presjekli, jer mu je sljedeća faza bila da pokuša prići djetetu i ostvariti kontakt, odnosno seksualni odnos, što nam je i priznao”.

Istražitelji su tokom rada na ovim slučajevima pronašli i stručnu literaturu koja obučava potencijalne pedofile na koji način da komuniciraju, steknu povjerenje i priđu djetetu.

Inspektor Ćatić ističe da se ljudi često predaju internetu, što može imati nesagledive posljedice.

Bez strateškog plana prevencije

“Na njemu ima sve. Ako neko nema granicu, to postaje problem, pogotovo za ljude koji su labilniji i onda nema kraja. Kada dođe do policije, tada je već kasno”.

Inspektor Saša Petrović naglašava da FBiH nema strategiju za prevenciju ovog problema ni kroz edukaciju.

“Nema uspostavljenih standarda ni kada neko posumnja, jer ne zna kako će reagirati. Sve su izolovani slučajevi”.

Službenici FUP-a naglašavaju da je najbitniji dobar odnos djeteta i roditelja te kontrola.

“S djecom treba pričati, da nema tabu tema, jer je djeci danas sve dostupno”.

A da roditelji ni sami nisu pažljivi može se vidjeti na društvenim mrežama.

“Ljudi su omogućili da njihov privatni život izlazi u javnost. Osobe koje se bave dječijom pornografijom traže po tim stranicama materijal i zadovoljavaju svoje potebe, a da roditelji toga nisu svjesni, iako izlažu fotografije djece na društvenim mrežama”, kaže inspektor Robert Cvrtak.

Službenici FUP-a naglašavaju da se u BiH nisu sreli s organizovanim grupama koje se bave navedenim krivičnim djelom, ali su zasigurno dio šire međunarodne organizacije.

Skriveni prostor na internetu

“Tu mislimo na Darknet, skriveni internet prostor, gdje razmjenjuju materijale. Otkrili smo stranicu gdje komuniciraju i ona je međunarodnog karaktera. To je platforma gdje razmjenjuju iskustva, ideje, fotografije i videosnimke. Komunikacija se odvija na stranim jezicima”, govori inspektor Cvrtak.

Kada je riječ o kaznama, za krivično djelo iskorištavanja djeteta ili maloljetnika radi pornografije predviđena je kazna zatvora od jedne do pet godina, a onaj ko djetetu proda, prikaže ili javnim izlaganjem ili na drugi način učini pristupačnim spise, slike, audiovizuelne i druge predmete pornografskog sadržaja ili mu prikaže pornografsku predstavu, kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine.

Za kraj razgovora saznajemo da je najveća “zapljena” inspektora FUP-a bila milion i po fotografija i video zapisa kod jednog počinitelja u BiH.

U periodu od 2013. do 2018. godine zabilježen je porast poznatih počinitelja i riješenih slučajeva dječije pornografije i pedofilije u FBiH. Kao što su već istakli inspektori, ovom problemu se pristupa sve ozbiljnije, zbog čega je došlo do većih statističkih podataka.

U 2013. godini su evidentirana dva krivična djela i tri počinitelja, 2014. pet djela i pet počinitelja, 2015. godine je evidentirano pet osoba i šest krivičnih djela, 2016. četiri krivična djela i dvije osobe, dok je prošle godine poznato čak 14 počinitelja i 13 krivičnih djela. (klix.ba)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *